Полезно

Покупка на жилище „на зелено”

публикувано на: 2007-08-14 14:58:30 ч.

Покупка на жилище „на зелено” – т.е. покупка на все още недоизградено жилище. Жилището може да се намира в различен строителен етап – от първа копка до почти издаден „Акт 16”.

Покупката на жилище „на зелено” e предпочитана възможност от мнозина, поради използваните в новото строителство съвременни технологии, гъвкавите схеми на разсрочено плащане и ползването на кредит от партнираща институция. Този вариант е изключително популярен сред младите семейства в големите градове, които обикновено не могат да предложат като обезпечение друг собствен имот. По данни на агенциите за недвижими имоти, около 45% от жилищата в София се купуват чрез схемата „на зелено”.

Въпреки явната тенденция към увеличаване на покупките на жилища по тази схема, сред голяма част от хората, които планират покупка на жилище „на зелено”, все още съществуват някои погрешни представи. По-долу са изложени най-разпространените погрешни схващания за покупката на жилище „на зелено”:
 
Мит 1: Покупката „на зелено” е рисковано начинание

Реалност:
Първо, все повече хора купуват жилище на зелено. Основният интерес в момента е съсредоточен в новото строителство.

Основните преимущества на покупката на ново строителство са: очакваната по-ниска цена, гъвкавата схема на разплащане, стремежите на строителните предприемачи да предложат сравнително луксозен продукт или такъв, който клиентът ще направи в зависимост от собствените си желания и възможности, но при всички случаи по негова мярка.

Покупката на зелено привлича все повече хора и поради очакваното допълнително поевтиняване на панелните жилища. Много голям инвеститорски интерес например към „Цариградски” проявяват живеещите в квартал „Дружба”. Собственици на панелни апартаменти в „Дружба” планират да ги продадат и да закупят нови, тухлени жилища в „Цариградски”. Предвижданията им са, че ще спечелят от очакваното поевтиняване на панелките. Цените на панелните жилища в кв. „Дружба” в момента се движат между 400 и 500 евро на кв.м. Приблизително в този диапазон са и цените на апартаментите в „Цариградски”. Според проучване на агенциите за недвижими имоти цените на панелните жилища отбелязват спад с около 3%, като същевременно търсенето при новото строителство е нараснало.

Жилищата в строеж привличат все повече клиенти, тъй като в новото строителство се използват едни от последните технологии, които доскоро са били непознати или не са били масово прилагани. Голямо предимство е топлоизолацията на сградите, която при новото строителство е задължителна.
Новото строителство спазва в много по-голяма степен изискванията за етажност на застрояване и отстояния от сградите.

Второ, при покупката на ново строителство потенциалните купувачи получават много добра представа за това как ще изглежда тяхното жилище. Има утвърден архитектурен проект, всяко помещение е с конкретна квадратура и това е отбелязано в договора за покупка, който те сключват.

Трето, когато купува „на зелено” клиентът – кредитополучател придобива по нотариален ред правото на строеж върху закупения от него имот, което е добра гаранция за правата му върху изграждащото се жилище.

Четвърто, усвояването на средствата от кредита става на части при достигане на определени етапи от строителната завършеност на сградата, например:
·   изградена плоча над кредитирания имот
·   заверка на ниво „кота било” и т.н.
 
По този начин фирмата-изпълнител на строителството получава средства от кредита от изградена плоча над кредитирания имот нататък, а кредитополучателят от своя страна се задължава към банката не наведнъж с цялата сума по кредита, а също на етапи, съответни на строителните. На всеки един етап от строителството, банката праща свои представители да се уверят и удостоверят, че съответният ангажимент е изпълнен, и едва след това се отпускат парите.

Пето, покупката на зелено чрез кредит е добра възможност да се купи сега, на разсрочено плащане, вместо да се отлага за неопределено бъдеще. Повечето млади семейства в София нямат достатъчно спестени пари за покупка на жилище, от една страна, а от друга – нямат имущество, което могат да заложат като обезпечение за ипотечен кредит, и затова за тях покупката на зелено е много добра възможност да се сдобият със собствен дом. Освен това, при покупката на ново строителство на по-ранен етап , те имат и шанса да избират етажа, изложението, т.е. да закупят такова жилище, за което са си мечтали.

Мит 2: Завишеното търсене на жилища кара купувачите лекомислено да купуват „имоти на зелено”

Реалност:
Точно обратното - повишеното търсене направи клиентите по-взискателни. Нашите наблюдения показват, че клиентите не купуват „на сляпо”, а много внимателно проучват пазара и строителната фирма преди да вземат решение за покупка на ново строителство.

Повишиха се изискванията както по отношение на вътрешната и външна дограма и топлоизолацията, така и към материалите за външни и преградни стени, за видовете инсталации и др.

Днешните клиенти не просто искат да видят, че фирмата, от която купуват, е стабилна и има добри реализирани проекти.

Мит 3: Повечето банки не учредяват ипотека на жилище в строеж

Реалност:
Банките все още подхождат предпазливо към кредитиране на покупки на зелено, но тази предпазливост се проявява в първоначалното проучване на фирмата-инвеститор в даден обект докато се увери в надеждността на предприемача.

Когато един строителен предприемач има сключено споразумение с кредитираща институция за отпускане на кредити на клиентите за покупка на зелено, това е вече доста солидна гаранция, че жилището ще бъде изпълнено качествено и в срок. Като правило банките отпускат кредити за покупка на нов дом „на зелено” само на предварително одобрени фирми – изпълнители на жилищно строителство , доказали своята „надеждност”, отговарящи на многобройни банкови изисквания и подписали двустранно споразумение с банката-кредитор. Когато разрешава кредит „на зелено” на свой клиент, банката застава 100% зад него в инвестиционните му намерения.

Мит 4: Кредитите „на зелено” са с по-неблагоприятен лихвен процент

Реалност:
В ежедневните си разговори с клиенти нерядко се сблъскваме с подобен род заблуждение.
Банката предлага еднакви условия по жилищните кредити по отношение на лихвените равнища - както за покупка на изградено жилище, така и за покупка чрез кредитиране „на зелено”.

Мит 5. Процедурата по отпускане на кредита е по-тежка и по-несигурна

Реалност:
Процедурата по отпускане на кредит „на зелено” на практика не се различава по нищо от процедурата по отпускане на какъвто и да е друг жилищен кредит.

Тук особеното е, че банката приема за обезпечение правото на строеж и бъдещия имот - т.е. на нещо, което предстои да се построи. Клиентът-кредитополучател не нарушава ликвидността на притежаваните от него други имоти - не е необходимо да ипотекира тях в полза на банката. В този смисъл кредитирането „на зелено” е особено подходящо за млади семейства, които по разбираеми причини все още не са придобили собствено жилище и нямат възможност да предложат на банката друго обезпечение.

Мит 6. Покупката на зелено е скъп вариант

Реалност:
До изграждането на етап „груб строеж” правилото е строителните предприемачи да обявяват по-ниски цени.
Кредитът за покупка на жилище „на зелено” не оскъпява жилището повече, отколкото би го оскъпил обикновеният ипотечен кредит. При покупката на зелено, рискът е по-малък, изборът е по-голям и цената е по-ниска. Ако купите днес нов дом с кредит на зелено, лихвата в някаква степен ще се компенсира от това, че след време ще трябва да купите на по-високи цени. Кредитите на зелено са подходящи за хора с добри стабилни доходи и без недвижима собственост в София.

При всички случаи е по-добре да се купи ново, отколкото старо жилище, в което ще се наложи много да се вложат средства – за ремонт, за саниране в случая с панелните жилища и т.н.

Добави коментар

Пишете на кирилица! Всички коментари на латиница ще бъдат изтрити!
Име  
Коментар
Виж коментарите (0)
Полезно

най-гледана оферта

,
кв.м., ...

представени фирми

За Имоти - Строителство и интериор
Рекламно издание. Безплатно разпространение в CCS City Center Sofia, SkyCity, Mall Varna и BalPEx.